Osman Bey Dönemi ve Olayları

Osman Bey Dönemi ve Olayları

Osman Bey Dönemi ve Olayları

Babası Ertuğrul Gazi’nin vefatı ile devletin başına 23 yaşında geçen Osman Bey dönemi 1299 ile 1326 yıllarını kapsamaktadır. Ertuğrul Gazi ile Hayme Hatun’un oğulları olan Osman Bey, 1258 yılında Söğüt’te dünyaya geldi. Babasının vefatı ile birlikte devletten sorumlu hale gelen Osman Bey’in devleti Anadolu Selçuklu sınırlarında bağlı olarak kurulan bir uç beyliğiydi. Osman Bey 1299 yılında bağımsızlık ilan ederek devletin sınırlarını genişletmeye başladı.

Osman Bey Dönemi Önemli Olayları

 • Bağımsızlık sembolü olarak bilinen ilk bakır para basımı bu dönemde gerçekleşmiştir.
 • Osman Bey, Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenerek ahilerden destek aldı.
 • Dönemin en büyük politikası cihat olmuştur. Bu politika ile pek çok yer alınmış ve Bizans kaleleri de Osmanlı kontrolüne geçirilmiştir.
 • Yeni yerler alınmasında en önemli unsurlardan birisi Konur Alp, Samsa Çavuş, Akça Koca gibi önemli komutanlar olmuştur.
 • Osman Bey’in her geçen gün yeni yerler alarak güçlenmeye başladığını gören Bizans tekfurları sinsi planlar yaparak Osman Bey’i ortadan kaldırmaya çalışmışlar ancak başarılı olamamışlardır.
 • 1298 yılında Yarhisar ve Bilecik fethedildi. Devletin merkezini de yeni fethedilen Bilecik’e taşındı. Burada yer alan demir madenleri Osmanlı’nın geleceğine adeta ışık tutuyor ve askerlere umut veriyordu. Demir madeninden elde edilen metaller işlenerek askerlerin silah ihtiyaçları karşılandı ve orduyu önemli ölçüde güçlendirdi.
 • Yine bu dönemde Mudurnu, İnegöl olmak üzere pek çok yer alındı.
 • Koyunhisar savaşı dönemin ilk savaşı olma özelliğini taşımaktadır. Hatta bu yüzden bazı tarihçiler, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 1302 yılı yani savaşın olduğu yılı kabul etmektedir.
 • Koyunhisar savaşı Bizans ile yapıldı ve Osmanlı galip geldi. Savaşın ardından Türklere İzmit yolu açıldı ve Bursa çevresi ele geçirildi.
 • Türk töre anlayışı olarak “Fetheden fethettiği yerin sahibidir.” düşüncesinin izleri bu dönemde oldukça yoğun şekilde hissedilmiş ve  fethettiği yerleri kardeşlerine dirlik olarak vermiştir.
 • 1321 yılında Mudanya’nın alınması ile birlikte Osmanlı’ya Bursa-İznik yolu da açılmıştır. Bursa 1326 yılında Orhan Bey döneminde ancak alınabilmiştir.

YazarKeyfi | Hayata Dair

58 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir