Vatan Şairi : Namık Kemal ve Eserleri

Vatan Şairi : Namık Kemal ve Eserleri

Namık Kemal Hayatı

 

Namık Kemal; bir gazeteci, şair, yazar ve devlet adamıdır.

1840 yılında, 21 Aralık günü Tekirdağ’da dünyaya gelmiş; 1888 yılında, 2 Aralık günü Sakız Adası’nda vefat etmiştir. Genç Osmanlı Hareketi’ne mensuptur ve Türk milliyetçiliğinin öncülerindendir. Asıl ismi Mehmed Kemal olmasına rağmen Namık Kemal diye meşhur olmuştur. Ona bu isim şair Eşref Paşa tarafından verilmiştir. Çocukluğunda Farsça ve Arapça öğrenmiş; Babıali Tercüme Odası’nda kâtiplik yapmıştır. Bu görevini 4 yıl sürdürmüş, o dönemde pek çok ünlü sanatçı ve düşünür ile tanışma fırsatına erişmiştir.

 

İttifak-ı Hamiyet derneğine katılmış,, Tasvir-i Efkâr adlı gazetede hükümete yönelik eleştirel yazılar kaleme almıştır. Gazetenin yayımlanmasına 1867 yılında son verilmiştir.

 

Vali muavini olarak Erzurum’a atanmış; bunu erteleyerek  Ziya Paşa’ylaberaber Paris’e kaçmıştır. Bir müddet sonra Londra’ya geçmiş ve Muhbir Gazetesi’nde yazılar yazmaya başlamıştır. Buradan da ayrılıp 1868 yılında Hürriyet isimli bir gazete çıkarmıştır. 1870’te İstanbul’a dönmüştür.

 

Yazdığı ‘Vatan Yahut Silistre’ adlı oyun pek çok kişiyi galeyâna getirmiş; bunun üzerine Namık Kemal birkaç arkadaşıyla beraber tutuklanmıştır. 1879 yılında Midilli mutasarrıfı olan Namık Kemal; 1884 yılında aynı vazifeyle Rodos, 1887 yılında ise Sakız Adası’na gönderilmiştir. Yaşamını burada yitirmiş ve Gelibolu-Bolayır’da toprağa verilmiştir.

 

Namık Kemal’in Edebi Kişiliği

Küçük yaşlardan itibaren şiir yazmaya başlayan Namık Kemal; Leskofçalı Galib ve Yenişehirli Avni gibi şairlerin etkisinde kalmıştır. Türk şiirinin Divan şiiri etkilerinden kurtulması için çalışmıştır. Tiyatroya çok değer vermiş; 6 oyun kaleme almıştır. ‘İntibah’ onun ilk romanıdır. Ülkemize edebiyat eleştirisini kazandıran ilk isimlerden biri odur. Takip ve Tahrib-i Harâbât onun en çok bilinen eleştiri eserleridir. Türk şiirine adalet, hukuk, hamiyet, hürriyet, vatan ve millet sevgisi gibi kavramları getirmiştir. 93 Harbi’nin sebep olduğu felâketler üzerine yazdığı Hürriyet Kasidesi, Hilâl-i Osmanî, Bir Muhacir Kızının İstimdadı , Vaveylâ adlı şiirleri meşhurdur.

 

Namık Kemal’in Yazdığı Tiyatro Oyunları

  • Kara Bela (1908)
  • Celâleddin Harzemşah (1885)
  • Gülnihal (1875)
  • Âkif Bey (1874)
  • Vatan Yahut Silistre (1873)
  • Zavallı Çocuk (1873)

 

Namık Kemal’in Romanları

  1. Cezmi-1880 (Türk Edebiyatı’ndaki ilk tarihi romandır.) İdeolojik roman türündedir.
  2. İntibah (Son Pişmanlık)-1876

YazarKeyfi | Hayata Dair

94 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.