2. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE

2. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE

2. Dünya Savaşı ve Türkiye

Savaşlar her zaman insanların yaşamını büyük çaplı etkileyen ve kırılganlığını arttırarak hayatı olumsuz etkiler. 2. dünya savaşı bilançosu gösteriyor ki, bir harpte her zaman masum insanlar da katletmektedir. Bu harpte toplam ölü sayısı 65 milyonun üzerindedir. Ölenlerden büyük bir bölümü %65 halk kesimi olup %33 lük bölümü ise asker oluşturmaktadır. 1939 ile 1945 yılları arasını kapsayan 2. dünya savaşı, tarihe baktığımızda kara bir leke olarak anılan en büyük yıkımlardan birisidir. Harbin ortaya çıkardığı büyük çaresizlikler uzun yıllar boyunca devam etmiş, salgın hastalıklar artmış, ülke sınırları yeniden çizilmek durumunda kalarak yeni ekonomik krizlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

2. Dünya Savaşı 2. dünya savaşında Türkiye tarafsız olarak kalmıştır. Birinci dünya harbinin henüz izleri yeni yeni Türkiye üzerinden atılmaya çalışılırken yeni bir harbe girmek hem askeri açıdan büyük bir sorun hem de ekonomik olarak ülkenin çöküşü anlamına geleceği için Türkiye bu harpte tarafsızlığı seçmiştir. 2. Dünya Savaşının başlaması ile Almanlar, işgal ettikleri Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır. Ardından Norveç, Danimarka, Fransa ve Hollanda gibi ülkeleri işgal eden Nazi Almanyası’ndan başka birisi değildir. Almanlar Balkanlarda da işgallerde bulunmuş Macaristan, Yunanistan ve Romanya’yı ele geçirmiştir. 2. Dünya savaşının ortaya çıkmasında bir takım temel sebepler vardır. Bu sebeplerden en önemlisi birinci dünya savaşı ile yenilgi alan devletlerin ağır anlaşmalara maruz bırakılmalarıdır.

2. Dünya savaşının Neden ve sonuçlarına gelecek olursak ;

Nedenleri

 • Devletlerin daha önceki harplerde ağır yenilgiler alarak bazı anlaşmalarda zorlanmaları,
 • Japonya’nın Avrupa istilasını önleme çabaları,
 • Çıkar kavgaları sonucunda yeniden ülke sınırlarının belirlenmek istemesi,

Sonuçları

 • Almanya ikiye bölündü,
 • BM(Birleşmiş Milletler) kuruldu,
 • Rusya Balkanlarda önemli bir güç elde etti,
 • Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler iyileşti,
 • Sömürgecilik faaliyetleri son buldu,
 • İkinci dünya savaşında kazanan ülkeler genellikle demokrasiyi savunan ülkelerdir,
 • NATO kuruldu,
 • Varşova paktı kuruldu,
 • ABD ve İngiltere’nin desteği ile birlikte Filistin topraklarında İsrail devleti kuruldu,
 • Barışı korumak adına insan hakları ile ilgili sözleşmeler yayımlandı.

 

YazarKeyfi | Hayata Dair 

32 Beğen

Yapılan Yorumlar

 1. 2. Dünya savaşında Türkiye’nin durumu hakkında bilgilendirici bir yazı olmuş. teşekkürler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir