Başkomutan: Mustafa Kemal Atatürk

Başkomutan: Mustafa Kemal Atatürk

Başkomutan: Mustafa Kemal Atatürk

 

Mustafa Kemal Atatürk; 1881’de dünyaya gözlerini Selânik’te, pembe bir evde açmıştır.

Öğrenimine mahalle mektebinde başlamış; ardından Şemsi Efendi Mektebi’nde devam etmiştir. Selânik Mülkiye Rüştiyesine kaydolmuştur ve 1893’de ise Selânik Askerî Rüştiyesine girerek orada eğitim görmeye başlamıştır. Ona ‘Kemal’ ismini matematik öğretmeni vermiştir.

 

Manastır Askerî İdadisine 1896 yılında başlamış; buradaki eğitimini de bitirdikten sonra İstanbul’daki Harp Okulu’nda piyade sınıfına girmiştir. Bu dönemde bir gazete çıkarmıştır. Harp Okulundan 1902’de mezun olup Harp Akademisine kaydolmuştur.

 

Harp Akademisinden ise yüzbaşı rütbesiyle 1905’te mezun olmuştur.

Trablusgarp Savaşı’na 1911 yılında gönüllü olarak katılmıştır. 1915 yılında ise 19. Tümen Komutanlığına atanmış; Birinci Dünya Savaşı’nda, İtilaf devletlerini mağlup etmiştir. Çanakkale’nin geçilemeyeceğini anlayan itilaf devletleri büyük bir hezimete uğramışlardır.

 

Çanakkale Savaşları’nın ardından 16. Kolordu Komutanlığına atanmıştır. 1 Nisan 1916 tarihinde tümgenerallik rütbesini kazanmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmış; 22 Haziran 1919 günü ise Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırmıştır. Erzurum, ve Sivas Kongrelerini toplayarak vatanın kurtulması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini belirlemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuş; meclis başkanı ve Hükümet başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.

 

Atatürk soyadını; Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasından sonra 1934 yılında almıştır.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyet ilan edilmiş olup ilk cumhurbaşkanlığına yine Atatürk seçilmiştir. 1935 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk ikinci kez yeniden cumhurbaşkanı olmuştur.

 

29 Ocak 1923 tarihinde Latife Hanım ile evlenip pek çok yurt gezisine beraber çıkmışlardır. Evlilikleri 1925 yılının 5 Ağustos tarihinde son bulmuştur. Atatürk Mustafa, Zehra, Rukiye, Nebile, Ülkü, Fikriye, Sabiha (Gökçen), Afet (İnan) isimli çocukları mânevi evlat edinmiştir.

 

10 Kasım 1938 tarihinde Perşembe günü saatler 09:05’i gösterdiğinde hayata gözlerini Dolmabahçe Sarayı’nda kapamıştır. 1953 yılının 10 Kasım tarihinde ise Anıtkabir’e defnedilmiştir.

Atatürk’ün Eserleri

 • Nutuk (1927)
 • Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal (1918)
 • Tabiye Ve Tatbikat Seyahati (1911)
 • Tabiye Meselesinin Halli Ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
 • Geometri (1937)
 • Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (1930)
 • Takımın Muharebe Talimi -1908

Atatürk’ün İnkılapları

 • Cumhuriyet’in ilanı
 • Türk Tarih ve Türk Dil Kurumunun kurulması
 • Yeni Türk Alfabesinin kabul edilmesi
 • Saltanatın kaldırılması
 • Türk Medeni Kanunu
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Soyadı Kanunu
 • Uluslararası Saat ve takvimin , Şapka Kanunu’nun, uluslararası rakamların kabulü
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Türk Dil Kurumu’nun ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

YazarKeyfi | Hayata Dair

69 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir